Which is better for advertisers Facebook or Google?

Många online annonsörer brottas med den existentiella frågan var det är bäst att lägga pengarna...

Många annonsörer brottas med den existentiella frågan var det är bäst att lägga annonbudgeten på – Facebook eller Google. Tyvärr finns det inte något entydigt svar eftersom de båda jättarna har olika egenskaper i användning och hur du vill nå din målgrupp. Facebook har fördelen att du kan rikta in annonsen med flera parametrar: ålder, grupper, egna grupper, kön, sexuella preferenser, stad etc. Google har fördelen att du kan rikta in annonser beroende på vad man använder för sökord. Till viss del är dessa möjligheter överlappade och de konkurrerar inte direkt med varandra eftersom användarna inte använder tjänsterna samtidigt och användarna har gissningsvis olika fokus när de använder de olika tjänsterna.

Men min erfarenhet är att Facebook har ofta en högre CPC än Google om du är seriös med att driva besökare till din webbplats. CPC innebär att vad d betalar för varje klick och man vill ha ett så lågt CPC som möjligt. Om du sätter ett väldigt lågt skambuds CPC får du däremot varken besökare eller att annonsen överhuvudtaget visas. En annan nackdel som jag uppmärksammat är att avvisningsfrekvensen är betydligt högre i Fejan än på Google. Det förutsätter att du har gjort en korrekt analys av dina sökord som du använder i Adwords. Trots det märker jag direkt konsekvenserna när jag skruvar på alla parametrarna i Facebook i att telefonerna börjar ringa och email strömmar till. Att köra kampanjer mot ett visst område och grupp är extrem effektiv marknadsföring och ger möjligheten att öka omsättningen markant och hitta nya grupper om du troligtvis aldrig hade hittat.

Ett exempel

Anta att du betalar en CPC (cost per click) på 10 kronor det betyder att 1000 kronor ger dig 100 extra besökare till din webbplats på pappret och det kan ju tyckas vara ett trevligt sätt att dopa sin webb statistik – – utan att behöva jobba med kvalitet på informationen och det organiska söket.  Jag gissar att det finns många webbansvariga där ute som inte berättar om avvisningsfrekvensen till sin arbetsgivare. Att 2/3 delar av de betalda besökare är luft är inte speciellt roligt att berätta om du har bonuslön baserat på antal besökare.

Men om du kollar upp Google Analytics för olika källor ser du avvisningsfrekvensen exempelvis för Facebook. Om du har en avvisningsfrekvens på 67% får du alltså bara 33 extra besökare per dag vilket är betydligt sämre än de 100 besökarna. Kombinationen av en lägre CPC samt en lägre avvisningsfrekvens tror jag innebär en stor fördel för Google och nackdel för Facebook och något som är lätt att missa i anlaysen.
Samtidigt bör man inte glömma att det kan finnas ett begränsat antal ord som är viktiga för det affärsområdet man verkar på. Utslaget på ett år ger de 33 extra besökarna per dag 12 045 extra verkliga besökare till din webbplats per år (dvs borttaget de som går in på sidan av misstag). Drygt 12 000 besökare kan vara väldigt värdefullt ifall du fortsätter räkna på vad det genererar i potentiella intäkter och om du har en produkt med hög vinstmarginal. En annan fördel med Facebook är att annonserna har en tendens att repeteras och reklam ska ju som de flesta känner till repeteras för att vara effektivt.

Få fram täckningbidraget för annonserna

En metod för att få fram viken som är bästa annonsmetoden är att räkna fram täckningsbidraget för de olika alternativen. Vanligtvis brukar ekonomer räkna fram täckningsbidraget (TB) med följande formel:
Skillnaden mellan särintäkt och särkostnad och den metoden fungerar ju även ifall man jämför olika annonseringsalternativ.

Att räkna med leads
Ett första steg för att få fram särintäkten är att få fram hur många leads dina annonser genererar. Definitionen på ett lead är en person som är intresserad av en produkt men inte har köpt den. Att räkna fram antal leads per dag är viktigt och något receptionen eller säljarna kan hjälpa dig med om du inte har det i ert CRM-system. Ofta har receptionisten superkoll på vilka leads som kommer in i ett företag och det är en nyckelroll i ett modernt företag.

Att du har många leads kan för vissa bolag vara viktigare som mått än antalet besökare. Genom att följa upp antalet leads för olika kampanjnivåer i Google och Facebook kan du se hur antalet leads utvecklas dag för dag. Det går tex att sätta upp alternativa kampanjer och se hur leadsen fördelar sig i genomsnitt per dag baserat på hur mycket du satsar. Du kan jämföra olika alternativ där ni satsar mer pengar, ett mellan alternativ och ett budgetalternativ och så sätta upp det både för Facebook och Google. I Google Analytics så kan du också se varifrån besökarna kommer att exempelvis 40% kommer från Facebook.

Om du sätter upp ett excelark så behövs det ungefär 30 stycken dagar med en viss given annonskostnad för att få fram en normalfördelningskurva om jag kom ihåg statistiklektionerna rätt.  Då går det rätt enkelt i excelarket att räkna ut hur många genomsnittsleads en viss annonssatsning ger. Att ha 20 leads istället för 18 leads per dag kan slå väldigt mycket på årsresultatet eftersom förbättringen innebär 2*365 dvs 730 extra leads per år.


Att få fram antalet potentiella kundmöten
Anta att du har avbokningar, kunder som inte kommer eller inte är intresserade av produkten i slutändan innebär att att antalet potentiella försäljningsmöten blir sämre vilket samtidigt ger möjligheten att analysera varför kunden inte är nöjd med produkten. Glöm inte att ett försäljningsmöte kan ske både online och i det verkliga livet. Även telefon kan leda till direkt försäljning vilket lätt glöms bort i analysen.Antalet potentiella försäljningsmötet multiplicerar  du sedan med vad säljarna har för konverteringsgrad vilket de flesta företag känner till och då fram antalet potentiella affärer.


Att räkna fram den potentiella särintäkten och särkostnaden
Men om du vill kunna jämföra de olika scenarierna kan plocka fram vad de olika täckningsbidragen blir. Ju högre täckningsbidrag desto bättre är det naturligtvis. Multiplicera antalet potentiella affärer med genomsnitts köpet hos kunden så får du fram den potentiella intäkten. Subtrahera med annonskostnaden dvs särkostnaden för annonssatsningen.

Att räkna ut täckningsbidraget för din annonsering innebär att du tar den potentiella intäkten och minskar den med annonskostnad/år. Ekonomerna brukar också säga att vi skall satsa på den produkt som har det högsta täckningsbidraget. Genom att jämföra dessa får du också en riktning vad som är bäst för dig och ditt företag – Google eller Facebook…

Sedan finns ju ett annat lite skattetekniskt problem
Annonsörer som använder Facebook och Google tror jag i hög grad unviker att betala moms på annonskostnaden. Båda bolagen skattar i Irland och i rapporterna visas inte vår svenska moms.. Det är något som kan straffa sig i efterhand vilket man bör ha med i beräkningarna…Fast å andra sidan kan man ju undra varför svenska företag ska straffas och inte ha samma konkurrensfördel som deras Europeiska konkurrenter…


About The Author

en_USEnglish