Sweden's total tax rate in 2023 compared to competing countries

Sweden's tax burden

Here is a comparison of Sweden's total tax rate and tax revenues (as a percentage of GDP) with the average for EU and OECD countries:

GruppTotal skattesatsSkatteintäkter (%)
EU-genomsnitt40.55%21.69%
OECD-genomsnitt41.61%20.40%
Sweden49.10%27.90%

Sverige har både en högre total skattesats och högre skatteintäkter som andel av BNP jämfört med genomsnittet för både EU- och OECD-länder.

Jämförelse med de länderna i EU som har lägsta totala skattesats och lägsta skatteintäkterna som andel av BNP

Bland länder som har betydligt högre BNP/capita än Sverige och dessutom lägre skatter finns
Luxemburg, Norge, Schweiz, Qatar, Singapore, USA och Irland.

  • Rumänien den lägsta totala skattesatsen på 20.0%
  • Tyskland de lägsta skatteintäkterna som andel av BNP på 11.5%. Det kanske inte är helt jämförbart eftersom Tyskland är det land som har högst BNP totalt.

Under de senaste 10 åren har de genomsnittliga BNP-tillväxtnivåerna per capita för de tre länderna varit:

  • Rumänien: 4.13%
  • Sverige: 1.29%
  • Tyskland: 0.73%

Sveriges tillväxttakt i BNP per capita är låg jämfört med de länder som har lägst skatter inom EU

Jämför man Sveriges tillväxttakt i BNP per capita med de länder som har lägst skatter inom EU så ser man att dessa länder har betydligt högre tillväxt än vad vi har i Sverige. Bulgarien och Rumänien har varit fattiga länder som kommer från en lägre nivå men detsamma kan sägas om Irland som en gång var Europas fattigaste land och idag har en BNP per capita på 104,038.9 USD som är betydligt högre än Sveriges på 55,873.2 USD. Källa WorldbankDe flesta av skatteparadisen har högre BNP/capita jämfört med Sverige

Vissa länder och territorier är allmänt erkända som sådana på grund av deras låga skattesatser och andra finansiella fördelar. Några av de mest kända inkluderar Bermuda, Caymanöarna, Schweiz, Luxemburg och Panama. Skatteparadis kostar sammanlagt regeringar mellan 500 och 600 miljarder dollar per år i förlorade bolagsskatteintäkter, beroende på uppskattningen (Crivelli, de Mooij och Keen 2015; Cobham och Janský 2018), genom både lagliga och inte så lagliga medel enligt IMF.

Företag är inte de enda som har nytta av skatteparadis. Enskilda personer har placerat $8,7 biljoner i skatteparadis, uppskattar Gabriel Zucman (2017), en ekonom vid University of California i Berkeley. Ekonom och jurist James S. Henrys (2016) mer omfattande uppskattningar ger en förbluffande summa på upp till $36 biljoner. Båda, som antar mycket olika avkastningsräntor, uppskattar den globala individuella inkomstskatteförlusten till cirka $200 miljarder per år. Källa: IMF.

Här är en tabell över total skattesats och skatteintäkter som andel av BNP för de skatteparadis vi har data för. Alla de här länderna har högre BNP per capita än Sverige. Sverige klassar inte länder med noll bolagsskatt som skatteparadis. Många större företag använder de här länderna för avancerade skatteplanering och skatteupplägg.

CountryBNP/capitaTotal skattesatsSkatteintäkter (%)
Liechtenstein139 100Liechtenstein tar inte ut någon inkomstskatt från företag som är registrerade där. Ett domicilföretag är ett AG som har sitt företagssäte eller registrerade i Liechtenstein men bedriver sina kommersiella aktiviteter utanför landet.
Qatar129 700Qatar tar inte ut inkomstskatt på en individs tillägg, löner och arvoden.
Monaco115 700Monacos invånare betalar inte skatt på intäkter och förmögenhet. Turismen är landets viktigaste intäktskälla. Monaco är också ett viktigt bank- och finanscenter.
Luxembourg102 00020.4%26.5%
Ireland100,172Lägst skattetryck inom EU med 23.3 procent. Många amerikanska IT-jättar sätter sina huvudkontor här och får speciella skatteavtal och DESSUTOM bidrag från EU. Apple endast betalar 0,005 procent bolagsskatt i landet.
Macao96 100
Singapore87 100Skatteparadis enligt Oxfam
Bermuda85 700Värsta skatteparadiset enligt Oxfam
Isle of Man84 600
Hongkong58 100
Switzerland59 400De har reducerad skattesats på 2,5-3,7%.
Total skattesats är 28.8%
10.1%
Netherlands50 800Nederländerna har reducerad skattetsats på
9%. Skatteparadis enligt Oxfam

Att undersöka vidare….

Det skulle vara intressant att undersöka hur Sveriges skattesatser och skatteintäkter korrelerar med indikatorer som BNP per capita, arbetslöshet, inkomstfördelning, eller offentliga utgifter på utbildning och hälsovård.


Source:
Dataset Kaggle Countries of the world 2023


About The Author

en_USEnglish