Silurian hypothesis - could there have been a civilization on Earth before man?

Silurian hypothesis handlar om möjligheten om det kunnat finnas en tidigare avancerad civilisation på jorden och de sätt genom vilka dess tidigare existens kan upptäckas. Hypotesen skapades av Adam Frank, en astrofysiker vid University of Rochester, och Gavin Schmidt, chef för NASA Goddard Institute i 2018. Begreppet namngavs av Schmidt efter en 1970-tals läkare som episod med intelligenta reptiler.

Silurian hypothesis är en tankeexperiment som föreslår att det är möjligt att en teknologiskt avancerad civilisation kan ha funnits på jorden långt före människans uppkomst. Hypotesen tar sitt namn från siluriska perioden, som pågick mellan 443,7 miljoner och 416 miljoner år sedan och karaktäriserades av tidigt käkfiskar, de första terrängväxterna och arthropodernas kolonisering av landet.

Enligt Silurian hypothesis är det möjligt att en intelligent civilisation kunde ha uppstått under den här tiden, eller ännu tidigare, och kunde ha lämnat spår efter sin existens i den geologiska skivan. Vissa förespråkare för Silurian hypothesis hävdar att det är möjligt att den här hypotetiska civilisationen kan ha haft en betydande inverkan på evolutionen och utvecklingen av livet på jorden, och påverkat evolutionen på sätt som är svåra att förstå eller urskilja.

Det är viktigt att notera att Silurian hypothesis är helt spekulativ och inte har stöd av några vetenskapliga bevis. Det finns för närvarande inget bevis för att en intelligent civilisation har funnits på jorden någon gång före människans uppkomst. Hypotesen är dock en intressant och tankeväckande idé som har fångat mångas fantasi och fortsätter att vara föremål för diskussion och debatt.

Hur vet vi att vi är den enda gången som det har funnits civilisationer på vår planet?

Med tanke på den extrema sällsyntheten av fossiler från den tiden argumenterar hypotesen för att det kunnat funnits potentiella civilisationer äldre än ca 4 miljoner sedan. Chanserna att hitta bevis på deras existens via objekt eller fossila exempel på deras befolkning är mevis liten. Därför måste bevis för utdöda civilisationer sökas genom indirekta observationer och kan omfatta teknologiska artefakter anomalier i sedimentens kemiska sammansättning eller isotop förhållanden. Objekt som visar de möjliga bevisen för tidigare civilisationer inkluderar plast och kärnavfall rester begravda djupt under jord eller på havsbotten.

Exo-civilisationer

https://www.youtube.com/watch?v=B9YtgV7R4qs

Kan civilisationer existerat för många miljoner år sedan? Vi är vana vid att föreställa oss utdöda civilisationer i termer av de sjunkna statyerna och underjordiska ruinerna. Dessa artefakter av tidigare samhällen är bra om man är intresserad av tidsskalor på ett par tusen år. Men om du går tillbaka i tiden tiotals miljoner eller hundratals miljoner år, blir det mer komplicerat.

xo-civilisationer är hypotetiska civilisationer som kan finnas på andra planeter eller himlakroppar i vårt solsystem eller utanför det. Många människor har länge fantiserat om möjligheten att det finns utomjordiska varelser och civilisationer som har uppstått på andra himlakroppar i universum. Det finns ingen bevisad existerande bevis för att sådana civilisationer finns, men många vetenskapliga observationer och teorier tyder på att det kan finnas andra livsformar och möjliga exo-civilisationer i universum.

Det finns många olika teorier och hypoteser om hur exo-civilisationer kan ha uppstått och vad de kan se ut. Vissa människor tror att det kan finnas många olika typer av exo-civilisationer, med olika teknologiska nivåer och livsstilar, medan andra tror att det bara kan finnas enstaka exo-civilisationer i universum. Oavsett om exo-civilisationer verkligen finns eller inte, är det en fascinerande tanke och en område för fortsatt forskning och debatt.

Tidigare civilisationer kan ha uppsökt rymden och lämnat artefakter på andra himmelska kroppar som månen och mars. Bevis för artefakter på dessa två världar skulle vara lättare att hitta än på jorden, där erosion och tektoniska aktiviteten skulle radera mycket av det.

Forskarna tror att man skulle kunna upptäcka främmande civilisationer deras potentiella inverkan på klimatet genom exempelvis studier av is kärnor och trädringar. Nya arkeologiska studier från ön Luzon har visat att det fanns mänskliga civilisationer på norra Filipinerna 709 000 år sedan som använde verktyg då de bearbetade noshörningar som de jagade.

Andra kulturer som försvunnit är Göbekli Tepe i Turkiet och det finns också gamla civilisationer i Oman och den minoiska kulturen på Kreta och palatset i Knosos som har utforskats.

Liknande tankegångar finns exempelvis hos den genialiske konstnären Stanislaw Szukalski (1893-1987) som inspirerades av en annan dimension när han skapade Zermatism, en pseudovetenskap där han kategoriserade olika bilder med hyptotesen att mänskligheten kom från Påskön. Doktrinen vidhåller att alla språk härstammar från en enda källa som kallas protong och alla kulturer är bara en variant av de teman som representerar en rad olika universella symboler.
About The Author

en_USEnglish