Failed Weapons Systems – The Flying Submarine

Såg den här teckningen på Ubåts flygplanet i ”Tidningen Teknik för Alla” 1956 Nr 19. En uppfinning som aldrig blev någon världshit. Den flygande ubåten hade ett logement för grodmän och det var tänkt att man skulle slussa ut grodmän för att röja minor. Patentet söktes av All American Engineering Company av B. Doolittle.

misslyckade_uppfinningar_ubatsflygplanet

I verkligheten finns det många vapensystem som varit extremt dyra att utveckla. Det finns många olika vapensystem som har varit misslyckade eller dyra att utveckla och producera.

Här är några exempel på sådana vapensystem:

  1. F-35 Lightning II: Detta är ett jaktflygplan som har utvecklats av en konsortium bestående av flera länder, inklusive USA, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Kanada, Australien, Danmark och Norge. Projektet har drabbats av förseningar och kostnadsökningar, och har också fått kritik för sina prestanda problem och bristande kapacitet.
  2. DDG-1000 Zumwalt-klass: Detta är en klass av försvars fartyg som byggdes av USA:s marin. Fartygen har drabbats av tekniska problem och kostnadsökningar, och antalet beställda fartyg minskades från 32 till 3.
  3. V-22 Osprey: Detta är en transporthelikopter som utvecklades av USA:s marin och flygvapen. Helikoptern har drabbats av tekniska problem och har också varit inblandad i flera olyckor, vilket har bidragit till kostnadsökningar och förseningar.
  4. F-117 Nighthawk: Detta är ett jaktflygplan som utvecklades av USA:s flygvapen under 1980-talet. Flygplanet var kostsamt att utveckla och producera, och det fick också kritik för sina begränsade kapaciteter. Flygplanet togs ur tjänst i 2008.
  5. Armat Advanced Amphibious Assault Vehicle (AAAV): AAAV var en amerikansk amfibieattackfordon som var avsedd att ersätta den äldre AAV7. Projektet inleddes på 1990-talet, men efter upprepade förseningar och budgetöverskridningar beslutade USA:s marinkår att avbryta programmet 2007 på grund av tekniska problem och höga kostnader.
  6. Sukhoi T-4: T-4 var ett sovjetiskt bombflygplan som utvecklades under 1970-talet för att ersätta Tu-22M ”Backfire”. Trots avancerad teknik och lovande prestanda upplevde projektet flera hinder och utmaningar, inklusive problem med motorkraft och höga kostnader. Endast två prototyper byggdes, och projektet avbröts senare på grund av ekonomiska och tekniska svårigheter.
  7. Northrop Grumman YF-23: YF-23 var en amerikansk stealth-jaktplan som tävlade mot Lockheed Martin YF-22 om att bli USA:s nästa generations jaktflygplan under 1990-talet. Trots att YF-23 visade imponerande prestanda och innovativa designfunktioner valde USA:s flygvapen att välja YF-22 (senare F-22 Raptor) som vinnare på grund av olika faktorer, inklusive kostnader och logistik.
  8. Sea Shadow: Sea Shadow var en experimentell stealth-fartygprototyp som utvecklades av USA:s flotta under 1980-talet. Syftet var att utforska möjligheterna med stealth-teknik på sjöfartyg. Trots framsteg inom teknologin och erfarenheter som användes i senare projekt som Zumwalt-klassens jagare ansågs Sea Shadow som för dyr och komplex för att användas operationellt, och den pensionerades 2006.


About The Author

en_USEnglish