Game theory and human behavior

Hur mycket av spelteorin kan förklara det komplexa mänskliga beteenden? Jag fick tag på en tunn liten bok med titeln Game Theory a very short introduction skriven av professor Kin Binmore som har fängslat mig de senaste veckorna.

Hur mycket av spelteorin kan förklara det komplexa mänskliga beteenden?

Jag fick tag på en tunn liten bok med titeln Game Theory a very short introduction skriven av professor Kin Binmore som har fängslat mig de senaste veckorna.

Spelteori kan förklara en betydande del av det komplexa mänskliga beteendet. Spelteori är studiet av strategisk interaktion mellan individer, där man undersöker hur människor agerar och fatta beslut i olika situationer. Det tar hänsyn till antaganden om rationalitet och egenintresse hos aktörerna.

Genom spelteori kan man analysera olika scenarier och modellera hur människor kan agera för att maximera sina egna vinster eller minimera sina förluster. Det kan tillämpas på många områden, inklusive ekonomi, politik, sociologi och biologi.

Spelteorin kan förklara beteenden som strategiskt samarbete, konkurrens, konflikter, förhandlingar och koordination. Den kan också belysa dynamiken i interaktioner, som upprepade spel och evolutionära spel.

Det är dock viktigt att komma ihåg att spelteori har sina begränsningar. Mänskligt beteende är komplext och påverkas av många faktorer, inklusive kulturella, sociala och psykologiska aspekter som inte alltid beaktas fullt ut av spelteorin. Dessutom kan individers känslor, preferenser och moraliska överväganden påverka deras beslut på sätt som inte alltid kan förutsägas av spelteorin.

Spelteori handlar om mänskligt beteende och i boken finns grunderna i spelteorin med. Spel uppkommer i alla situationer där människor har sociala kontakter  och agerar rationellt. Det finns ekonomiska såväl som politiska spel . Ett exempel på det senare spelet var det som försiggick mellan Hitler och Stalin vilket i förlängningen dödade en stor del av världens befolkning.

En av de mest kända exemplen på spelteori är det klassiska prisoners dilemma. Det finns olika versioner på prisoners dilemma som beskriver valmöjligheterna hur de anklagade kan agera vid ett brott där det finns två huvudmisstänkta. Är det bäst att erkänna sin skuld, neka till anklagelsen eller skylla ifrån sig.  Svaret beror på vad den den andra anklagade väljer vad utfallet blir. Bästa utfallet är det att neka till brottet förutsatt att den andra erkänner brottet. Andra varianter på prisoners dilemma är att spela hök eller duva i en förhandling eller att samarbete eller starta en konflikt. Teorin handlar om vilken strategi som lönar sig bäst.

Andra teorier som boken tar upp är: ultimate game, chicken game, slump, kidnappning, altruistiska spel (som schimpansers grooming), John von Neumans minimax teori, den goda samaritens spel, kung Salomons dilemma och Nash modeller. Det finns mängder av spel som vi människor spelar.

Några exempel på frågeställningar som boken besvarar:

Vid en duell där två personer närmar sig varandra men de har bara ett skott var.  Vinsten för båda duellanterna är att överleva. Om den duellant missar kan den andra gå hur nära som helst och döda den andra. Vid vilken distans är det mest optimalt att skjuta den andra på?

En person för dela en 100 dollars sedel med en annan. Den andra personen kan välja att gå med på delningen eller att förkasta hela upplägget. Hur ska man optimalt dela potten?

Verkligheten handlar om att hitta jämvikten i olika spel det som spelteoretikerna kallar för Nash equilibrium efter nobelpristagaren John Nash (ekonomen som var förebilden för filmen A Beautiful Mind). Resultatet för att nå Nash equilibrium är att alla spelarna samtidigt gör det bästa valet baserat på strategierna av de andra. Enligt Nash equilibrium når alla begränsade spel ett Nash equilibrium.

När man tänker på det finns det mängder av olika spel och psykologiska lekar som alla leker. Jag har en annan bok med titeln Lekar alla leker (eng titel put-offs and come-ons) av A.H Chapman där han beskriver  ett hundratal olika psykologiska spel som troligtvis i förlängningen  skulle kunna förklaras med spelteori. Chapman har delat upp spelen i knep och metoder som mödrar använder mot sina barn, knep och metoder som fäder använder mot sina barn, knep och metoder i samband med giftermål, knep och metoder i sexuella samband, knep och metoder som äldre personer använder, metoder i psykiatrisk behandling och knep och metoder inom olika samhällsgrupper.

Vad sägs om följande sociala spel: Gnäll så slipper du undan, Titta vad du gjort med våra barn, ge den andra samvetskval, ni kan aldrig betala tillbaka er skuld till mig, bortmanöver för att slippa könsumgänge, jag skall göra er till bättre människor och söndra och härska.

Nu gäller det gå ut i verkligheten att hitta jämvikten!

About The Author

en_USEnglish