Mushroom cultivation and mushrooms grown in mushroom vaults

Mushroom vault. Picture from Nordic Food Fungi by J.Arrhenius 1874

Svampvalv: Nordens Matsvampar af J.Arrhenius 1874

Subsurface mushroom cultivation, often referred to as substrate cultivation or bulk cultivation, can be an effective way to grow mushrooms. Mushrooms naturally grow in environments where they can break down organic material, and by creating such an environment in a controlled setting, large quantities of mushrooms can be produced.

Here are some reasons why subsurface mushroom vaults can be effective:

 1. Skyddad miljö: Because the mushrooms are cultivated underground, they are protected from external influences such as pests and contamination.
 2. Optimala förhållanden: Underground, you can create and maintain optimal conditions for mushroom growth, such as the right temperature, humidity, and air circulation.
 3. Större avkastning: Because you can cultivate over a larger area and in depth, this can yield a higher return compared to traditional surface cultivation.
 4. Flexibilitet: You can customize the substrate (the material in which mushrooms grow) to suit the specific mushroom species and to maximize growth.

However, there are also challenges with this method:

 1. Risk för kontamination: Eftersom svamparna odlas i en stängd miljö kan eventuell kontamination snabbt sprida sig.
 2. Kräver noggrann övervakning: Du måste noggrant övervaka förhållandena under ytan för att säkerställa att svamparna växer optimalt.
 3. Kostnad: Uppbyggnad och underhåll av en sådan odling kan kräva en initial investering.

Sammanfattningsvis, om du har rätt kunskap och resurser, kan ett svampvalv under ytan vara ett mycket effektivt sätt att odla svampar på. Det är dock viktigt att noggrant forskning och planera för att säkerställa att odlingen är framgångsrik.

De tidiga metoderna för svampodling i källare eller underjordiska tunnlar, särskilt i Frankrike. Dessa underjordiska strukturer erbjöd en konstant temperatur och fuktighet, vilket är idealiska förhållanden för svampodling.

Montrogue utanför Paris är känt för sin tidiga svampodling i just sådana underjordiska valv. Odlarna insåg att de mörka, fuktiga tunnelna och källarna var perfekta för att odla vissa typer av svampar, särskilt champinjoner. Detta ledde till en omfattande och lönsam svampindustri i regionen.

Att odla svampar i sådana underjordiska miljöer minskade risken för skadedjur och sjukdomar och erbjöd en konstant miljö året runt. Den traditionella metoden att odla champinjoner i dessa valv innebar att använda en blandning av hästgödsel och halm som substrat.

Svampodling i underjordiska miljöer, som källare, tunnlar eller gamla gruvor, förekommer fortfarande, men den är inte lika vanlig som den en gång var. Moderna svampodlingsmetoder har utvecklats och anpassats för att möta den ökande efterfrågan, och många kommersiella svampodlare har flyttat till mer skalbara och kontrollerade inomhusmiljöer.

Några skäl till varför underjordiska svampodlingar fortfarande kan vara populära:

 1. Konstant klimat: De underjordiska miljöerna erbjuder en konstant temperatur och fuktighet, vilket är idealiskt för svampodling.
 2. Naturligt skydd: Dessa miljöer är naturligt skyddade från skadedjur, sjukdomar och väderförändringar.
 3. Tradition: I vissa regioner är odling av svampar i underjordiska valv en kulturell och historisk tradition som har bevarats.

Modern methods for cultivating mushrooms

Men det finns också skäl till att många odlare har valt modernare metoder:

 1. Skalbarhet: Moderna odlingssystem kan skala upp produktionen snabbare och mer effektivt än traditionella underjordiska metoder.
 2. Teknologisk kontroll: Med avancerade odlingssystem kan odlare noggrant övervaka och justera förhållandena för att maximera svamparnas tillväxt.
 3. Diversifiering: Inomhusodlingssystem kan anpassas för att odla en mängd olika svamparter som kanske inte trivs i underjordiska miljöer.

Medan den traditionella metoden att odla svampar i underjordiska valv fortfarande finns kvar i vissa delar av världen, särskilt som en turistattraktion eller för att bevara traditionella metoder, har många stora svampodlare övergått till modernare tekniker för att uppfylla den globala efterfrågan.


Inom vilka områden kan svampar användas

Här är några scenarion där svampar kan vara lönsamma:

 1. Livsmedelsindustrin: Ätliga svampar som champinjoner, shiitake och portobello är populära i matlagning världen över och har en etablerad marknad.
 2. Medicinsk forskning: Vissa svampar har visat sig ha medicinska egenskaper. Till exempel har penicillin, som är ett antibiotikum, sitt ursprung i mögelsvampen Penicillium.
 3. Biologisk nedbrytning: Vissa svampar kan bryta ner svåra material, inklusive vissa typer av plast och föroreningar. Denna egenskap undersöks för potentiella industriella tillämpningar.
 4. Hälsokost och kosttillskott: Vissa svampar som reishi, chaga och cordyceps har blivit populära som hälsokosttillskott på grund av deras påstådda hälsofördelar.
 5. Psykedeliska svampar: I vissa länder eller stater har medicinsk eller rekreationell användning av psykedeliska svampar börjat legaliseras, vilket kan öppna upp en ny marknad. Detta är dock ett kontroversiellt område och är inte lagligt överallt.
 6. Mykologisk forskning: Svampar spelar en viktig roll i ekosystemen och det pågår forskning om deras betydelse för markhälsa, biologisk mångfald och mer.

För att avgöra om svampar är ett lönsamt område för dig personligen bör du överväga din geografiska plats, de lokala marknadsförhållandena, din kunskap om området och vilka resurser du har tillgång till. Det kan också vara klokt att utföra en marknadsanalys eller konsultera experter inom området för att få en bättre förståelse för potentialen.

Vilka svampar passar för att odlas?

Det finns flera svamparter som passar för odling, beroende på dina förhållanden och mål. Här är några av de mest populära svamparna som odlas kommersiellt och hemma:

 1. Champinjoner (Agaricus bisporus): Dessa är de mest odlade svamparna i världen. De är relativt lätta att odla och har en etablerad marknad.
 2. Shiitake (Lentinula edodes): Ursprungligen från Östasien, dessa svampar odlas nu över hela världen. De växer på hårdvedsloggar eller specialframställda substrat.
 3. Ostronsvamp (Pleurotus spp.): Dessa svampar har en unik form och smak. De kan odlas på en mängd olika substrat, inklusive halm och kaffe.
 4. Maitake (Grifola frondosa): Även känd som ”hen of the woods”, denna svamp är känd för sin rika smak och tros ha hälsobefrämjande egenskaper.
 5. Enoki (Flammulina velutipes): Dessa svampar har långa, tunna stjälkar och små vitaktiga hattar. De är populära i asiatiska rätter.
 6. Lions Mane (Hericium erinaceus): Känd för sin unika utseende och potentiella hälsofördelar, denna svamp odlas ofta av entusiaster.
 7. Reishi (Ganoderma lucidum): Även om den inte vanligtvis äts för sin smak, odlas reishi ofta för sina påstådda medicinska egenskaper.
 8. King Oyster (Pleurotus eryngii): Större än andra ostronsvampar och har en tjock stjälk.

När det gäller exklusiva svampar finns det flera arter som är kända för sin sällsynthet, utsökta smak eller potentiella hälsofördelar:

 1. Tryffel: Både vit och svart tryffel är mycket eftertraktade och kan säljas för tusentals kronor per kilo. De växer i symbios med trädrotter och är svåra att odla, vilket gör dem sällsynta och dyra.
 2. Matsutake: Denna svamp växer i både Nordamerika och Asien och är särskilt populär i Japan. Den har en distinkt kryddig doft och kan också ha höga priser.
 3. Morél: Känd för sin nätliknande utseende och rika smak. Moréler är svåra att odla och vilda moréler kan sälja för höga priser under säsongen.
 4. Chanterelle: En annan vild svamp som är känd för sin gyllene färg och nötiga smak.
 5. Porcini (även känd som Karljohan i Sverige): Denna svamp är känd för sin rika smak och köttiga konsistens.

Observera att medan vissa svampar kan säljas för höga priser på grund av sin sällsynthet och smak, kan andra, som reishi och chaga, vara dyra på grund av sina påstådda hälsofördelar.

Odling

Om du vill köpa svampar för odling eller konsumtion finns det flera platser att överväga:

 1. Lokala trädgårdsbutiker: Många trädgårdscentra och plantskolor säljer svampodlingskit eller svampmycel.
 2. Specialbutiker: Det finns butiker som specialiserar sig på svampodling och säljer allt från svampsporer till odlingsmedier.
 3. Onlinebutiker: Många företag säljer svampodlingskit och svampsporer online. Sök på internet för att hitta dessa butiker. Några populära onlinebutiker är ”Fungi Perfecti” och ”Mushroom Adventures”. Se dock till att företaget kan leverera till ditt land och att det inte finns några tullrestriktioner.

När du bestämmer dig för vilka svampar du vill odla bör du överväga flera faktorer:

 • Substrat: Olika svampar kräver olika odlingsmedier. Vissa svampar, som shiitake, växer bäst på trädstammar, medan andra, som champinjoner, föredrar komposterade substrat.
 • Klimat: Vissa svampar kräver specifika temperaturer och fuktighetsnivåer för att växa optimalt.
 • Utrymme: Vissa svampar, som enoki, behöver mycket litet utrymme, medan andra behöver mer.
 • Marknad: Om du planerar att sälja dina svampar kommersiellt bör du undersöka vilka svampar som är mest efterfrågade i ditt område.

Det är också rekommenderat att börja med en svampodlingskit om du är nybörjare. Dessa kit innehåller allt du behöver för att starta, inklusive instruktioner, och kan ge dig en känsla av processen innan du skalar upp.

About The Author

en_USEnglish