Guldregn från Amerikanska lagförslag och policys

I Amerika finns det flera lagförslag som har potential att påverka börsen. Att specificera exakta företag som definitivt kommer att ta del av pengarna från dessa lagförslag kan vara utmanande utan att veta de exakta kraven och urvalsprocesserna för varje program. Men jag kan ge exempel på typer av företag och ledande aktörer inom relevanta sektorer som potentiellt kan dra nytta av dessa lagförslag, baserat på deras verksamhetsområden och branschledande positioner.

Pentagon pulls out of plan to spend 2.5 miljarder USD från Intel.

CHIPS Act (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act)

 • Syfte: CHIPS Act syftar till att återuppbygga och säkra USA:s halvledarindustri. Detta genom investeringar i forskning, utveckling och tillverkning av halvledare. Detta lagförslag är en del av en större ansträngning för att minska beroendet av utländska halvledartillverkare, särskilt från Asien, och stärka den nationella säkerheten samt ekonomin.
 • Finansiella medel: Omkring 52 miljarder dollar har anslagits för subventioner och forskningsinitiativ relaterade till halvledartillverkning.
 • Typer av företag: Tillverkare av halvledare och relaterade teknikföretag som fokuserar på forskning och utveckling inom halvledarindustrin kan ta del av dessa pengar. Det inkluderar allt från stora multinationella företag till små och medelstora företag (SMEs) som bidrar till leveranskedjan.
 • Intel Corporation: En av världens största tillverkare av halvledare som planerar stora investeringar i nya fabriker i USA. P/E-tal 112
 • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC): Världsledande halvledartillverkare som expanderar sin verksamhet i USA. P/E-tal 137
 • Samsung Electronics: Har halvledartillverkning som en av sina kärnverksamheter och planerar expansion i USA.
 • Micron Technology: En ledande producent av minneslösningar som kan dra nytta av investeringar i halvledarteknologi. P/E-tal -15,07
 • GlobalFoundries: En viktig aktör inom halvledartillverkning som också sannolikt kommer att dra nytta av CHIPS Act. P/E-tal 19,93

2. Climate Act (En del av Inflation Reduction Act)

 • Syfte: Climate Act är inte ett separat lagförslag utan en del av Inflation Reduction Act, som omfattar omfattande klimat- och energirelaterade åtgärder. Dess mål är att minska koldioxidutsläppen genom investeringar i ren energi, förnybar energi, och energieffektivitet.
 • Finansiella medel: Inflation Reduction Act totalt innefattar cirka 369 miljarder dollar i klimat- och energirelaterade investeringar.
 • Typer av företag: En bred grupp av företag inom förnybar energi, energieffektivitet, elektriska fordon, och andra gröna teknologier kan ta del av medlen. Det inkluderar producenter av solpaneler, vindturbiner, batteritillverkare, samt företag inom energieffektivisering och hållbar infrastruktur.
 • NextEra Energy: En ledande aktör inom förnybar energi, särskilt inom vind- och solenergi. P/E-tal 14.9.
 • Tesla, Inc.: Framstående inom elektriska fordon och energilagringslösningar, kan dra nytta av incitament för ren energi. P/E-tal
 • First Solar: En ledande tillverkare av solpaneler som kan dra nytta av investeringar i förnybar energi. P/E-tal 20.32
 • Enphase Energy: Specialiserar sig på energiteknik, inklusive solenergilösningar och batterilagring. P/E-tal 36

3. Inflation Reduction Act

 • Syfte: Inflation Reduction Act är designad för att bekämpa inflation genom att minska underskottet, sänka läkemedelskostnader, och göra stora investeringar i klimatåtgärder för att främja ren energi.
 • Finansiella medel: Totalt innefattar lagen omkring 739 miljarder dollar över tio år, inklusive de 369 miljarderna dollar som är avsedda för klimat- och energiinitiativ.
 • Typer av företag: Bredvid de tidigare nämnda inom förnybar energi och hållbar teknik, inkluderar detta också hälsovårdssektorn, särskilt när det gäller läkemedelspriser och Medicare.
 • Pfizer, Inc.: En global läkemedelstillverkare som kan påverkas av förändringar i läkemedelsprissättningen. P/E-tal
 • Johnson & Johnson: En annan stor läkemedels- och hälsovårdsprodukttillverkare med intresse i lagens hälsovårdsreformer. P/E-tal 11.47
 • Merck & Co.: En ledande läkemedelstillverkare som kan se effekter av Medicare-prisförhandlingar. P/E-tal
 • Gilead Sciences: Känd för sina behandlingar inom områden som HIV och hepatit C, som kan påverkas av lagens prisåtgärder. P/E-tal 16,73
 • CVS Health: Som en stor leverantör av hälsovårdstjänster och läkemedel kan CVS dra nytta av förändringar i Medicare och receptbelagda läkemedel. P/E-tal 11.56

4. Bipartisan Infrastructure Law

 • Syfte: Den tvärpolitiska infrastrukturlagen syftar till att återuppbygga och modernisera USA:s infrastruktur, inklusive vägar, broar, järnvägar, bredband, vatteninfrastruktur och mer.
 • Finansiella medel: Lagförslaget anslår omkring 1.2 biljoner dollar över åtta år.
 • Typer av företag: Bygg- och konstruktionsföretag, bredbandsleverantörer, vatten- och energiinfrastrukturföretag, och andra företag inblandade i fysisk infrastrukturprojekt kan dra nytta av dessa pengar.
 • Caterpillar Inc.: Tillverkare av bygg- och gruvutrustning som kan dra nytta av ökad efterfrågan från infrastrukturprojekt. P/E-tal
 • Vulcan Materials Company: USA:s största producent av byggmaterial som grus och krossad sten. P/E-tal 38,38
 • Jacobs Engineering Group: En av de största leverantörerna av tekniska professionella tjänster, inklusive konsulttjänster för infrastrukturprojekt. P/E-tal 27,07
 • AECOM: Ett företag som erbjuder design, konsult, konstruktion och managementtjänster för infrastrukturprojekt. P/E-tal 200,9
 • Nucor Corporation: En ledande producent av stål och stålprodukter i USA, som kan dra nytta av infrastrukturuppbyggnad. P/E-tal 10.46

Dessa lagförslag representerar en betydande investering i USA:s framtid, inriktad på att stärka den inhemska teknologiska kapaciteten, klimatåtgärder, och infrastruktur. Företag som verkar inom dessa sektorer kan finna nya möjligheter genom att engagera sig i de program och initiativ som finansieras genom dessa lagar.

About The Author

en_USEnglish