april 2, 2023

Vi har inte alls det högsta skattetrycket i Sverige


Vi klagar alltid på skatterna i Sverige men vi är faktiskt inte längre i topp på listan.
I Sverige är skatternas andel 45.8% av BNP vilket är extremt högt i jämförelse med andra länder. Men det finns en handfull länder där medborgarna faktiskt betalar mer skatt än Sverige. Vårt grannland Danmark har tex passerat oss och ligger numera på 48.2%.

Men inte ens Norden har det största skattetrycket eftersom det finns andra länder i världen som har betydligt högre skattetryck. På den afrikanska kontinenten finns det några länder som sticker ut och det är inte de framgångsrika afrikanska länderna precis. Diktaturen Eritreas skattebörda är 50% och kungariket Leshoto har en skatteandel på 57.7% av BNP. Det kanske ska nämnas att BNP/invånare i diktaturen Eritrea var 1200 USD (2009) medan Leshoto hade en BNP på blygsamma 1700 USD. Landet som kniper 1:a platsen på skatter i världen är Östtimor där medborgarna lägger ofattbara 342% av BNP i skatter.