Vem mördade Olof Palme? Om polisspåret, privatspanare och konspirationer

George Carlin – världens bästa stand up
november 26, 2014
Big Bang – hur allting skapades
maj 2, 2015

Vem mördade Olof Palme? Om polisspåret, privatspanare och konspirationer

För några år sedan pratade jag med journalisten Anders Hasselbohm som hade haft mycket kontakt med författaren Stieg Larsson och hade lagt mycket tid på Sydafrika spåret där spionfigurer som verkade tagna ur en James Bond film figurerade. I vilket fall gjorde det mig intresserad om mordet.

Innan jag började läsa in mig på utredningar och materialet var jag övertygad om att en annan mördare än Christer Pettersson var rena konspirationsteorierna. Men det finns många indicier som pekar mot att mordet var planerat. Var det möjligt att mördaren skulle välja den perfekta mordplatsen mellan Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen och makarna Palmes hem? Mördaren använde en flyktväg som inte gick att följa med bil. Tidpunkten under sportlovet, när många är bortresta, var också en lämplig tidpunkt. Att mördaren kallblodigt skjuter på ett väldigt nära avstånd och använder två skott tyder också på professionalitet.

Enligt polisen Sonny Björk i dokumentären ”Palme, träsket och mordrättegångarna”  är valet att inte skjuta Palme med flera kulor i huvudet och att inte droppa vapnet tecken på att det inte är en professionell mördare.

Politiska och ekonomiska motiv

Det fanns flera politiska och ekonomiska motiv att röja Palme. Palme var en internationell politiker och Sveriges väg med socialdemokratin påverkade länder som USA, Indien, Ryssland, Sydafrika och Iran, där många progressiva såg Sverige som förebild. Palmekommissionen bestod av en grupp politiker från öst och väst som diskuterade nedrustning där bland annat Tysklands förbundskansler Willy Brandt ingick.

  • Palmes starka engagemang mot apartheid i Sydafrika där ANC fick 50% av sitt ekonomiska stöd från Sverige
  • Palme var involverade i Bofors vapenexport och det nämns ett muta 50 miljoner kronor till Bergslagsfonden från Indiens premiärminister Rajiv Gandhi. Mutan gick till att utveckla industrin i Bergslagen. Senare skulle whisleblowern och polisen Sten Lindström läcka 300 dokument kring betalningarna.
  • Palme  ville få slut på det kalla kriget och arbetade för en ny världsordning där nedrustningen kring Östersjön påverkade NATO och Sveriges säkerhetsläge. Dagen efter mordet skulle Palme till Östersjöområdet där han drev frågorna om Östersjön som en kärnvapenfri zon och hade planerade möten med Gorbatjov några månader senare.

Vad hade hänt om Palme fått leva? Kanske Ryssland utvecklats mot det socialdemokratiska hållet istället för den massiva nedmonteringen med oligarker och den neokonservativa riktningen. Kanske Iran hade kunnat utvecklats åt ett socialdemokratiskt håll istället för att religiösa grupper tog makten.

Det verkar inte som man följt de politiska motiven fullt ut och det finns material som är hemligstämplat. Vad hände med Palmes dagbok som lämnades ut några dagar efter mordet från Palmes tjänsterum och försvann?

Kontraspionaget och kopplingarna till Sovjetunionen

Om det finns ett politiskt motiv och är ett angrepp mot staten borde vara det första man undersöker. Se förre säpo chefen(1967-1978) Olof Frånsted som var ansvarig för kontraspionaget och operativ ansvarig intervjuas av Anders Jallai om Palme mordet. Frånstedt tycker landsförädarspåret borde varit huvudspåret i mordutredningen.

Inom militära kretsar var det många som såg Palme som landsförrädare när han i början av  1980-talet tog kontakter med ryssarna. Socialistdemokratiska partiet med Ingvar Carlsson, Sten Andersson och Joakim Palme som ryskt språkstöd besökte Sovjetunionen 1980 och de hade kontakter djupt in i Kreml med Arbatov. Palme hade en ny inplanerad Moskvaresa.

Det fanns olika militära nätverk under kalla kriget som Staybehind som var en gruppering inom Nato där Sverige var aktiv och Barbro gruppen.

Tore Forsberg, som var chef för kontraspionaget och ryssavdelningen, säger i en intervju att han kom till slutsatsen att det var Christer Pettersson som sköt och att statsminister blev skjuten i en uppgörelse mellan kriminella personer. Forsberg skrev tillsammans med Boris Grigorjev boken ”Med Säpo i hälarna” och ”Spioner emellan” (Efron & Dotter Förlag). Boris Grigorjev var han chef för de ryska illegalisterna i Sverige. Illegalisterna var den sovjtetiska underrättelsetjänstens allra hemligaste spioner och jobbade med att infiltrera Sverige.

Inom säkerhetstjänsten sågs Palme som misstänkt inflytelseagent (Agent of influence) inom CIA och MI6 och att kontakter tagits redan när han studerade i USA av en professor som senare skulle bli dubbelagent.

Hans Holmer och Ebbe Carlsson

Sanningen kommer att skaka Sverige i dess grundvalar. Hans Holmer i en DN Intervju 1986

Det är vanligt att man lägger ut falska spår i samband med politiska mord. Det var SÄPO som stod för den första konspirationsteorin som blev huvudspåret av Holmer. PKK spåret kom ursprungligen från en alkoholiserad kåkfarare. Men Christer P hade inga motiv och om Christer P. var gärningsmannen så var det knappast ett faktum som skulle skaka Sverige i dess grundvalar. Med andra ord så insåg Holmer att det fanns djupare motiv till mordet och att mördaren troligtvis fanns att hitta i andra grupperingar.

Det är märkligt att landsförrädare inte utreddes och att Holmer och Ebbe Carlsson fick utredningen och uteslöt landsförrädare-spåret. Ebbe Carlsson fick en central roll i mordutredningen och hade enligt Ingvar Carlsson två officiella teorier dels att Iranska säkerhetstjänsten och PKK var involverade men också att säkerhetspolisen inte agerat mot hotbilden mot Palme. Varför Ebbe Carlsson? När man lyssnar på KU-förhören hade Ebbe Carlsson fått politiskt stöd av dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon och Carl Lidbom  samt operativt stöd av rikspolischefen Nils Erik Åhmansson och chefen för SÄPO Sune Sandström. Ebbe Carlsson hade hypoteser kring mordet som uppenbarligen Anna Greta Leijon tyckte var av intresse. SÄPO mannen Walter Kegö ville inte kommentera under KU utan ville vittna under stängda dörrar vilka som kunde ligga bakom mordet.

Hans Holmérs memoarer om Palmemordet heter ”Olof Palme är skjuten!” För konspirationsteoretikerna på Flashback så spekuleras det att orden i titeln blir SÄPO baklänges. Lyssnar man på Holmers intervjuer så pratar han i flera fall SÄPO och hans frustration att han inte fick ut information från dem.

Svenska Olof Palme dokumentär

På SVT finns det ett antal dokumentärer om Olof Palme. Spelfilmen om mordet heter en Pilgrims död som är en dramaserie om mordet baserad på Leif GW Persons trilogi. De har även en svensk dokumentär om människan Olof Palme i tre delar och mängder av annat material i det öppna arkivet.

Tysk dokumentär om Palmemordet

Åren efter mordet var det en allmän uppfattning i Sverige att det var Christer Pettersson som var mördaren och att alla som hävdade något annat var galningar. Jag såg den här dokumentären och Olof Palme mordet som producerades i Tyskland men som aldrig visats i Sverige.

I filmen går de igenom polisspåret och pekar ut enskilda poliser med sina namn. När den här dokumentären lanserade var Jan Guillou extremt kritisk och polisspåren och länge avfärdades polisspåret som rena rappakaljan.

Men det finns många frågetecken kring Lisbeth Palmes uppgifter kring Christer Pettersson och hon var skrämd av att hennes vittnesuppgifter till polisen läckt ut till media. I förhöret som rikskriminalen förhör 1986 med Lisbeth sa hon att gärningsmannen var i 40 års åldern, ”kompakt” kropp med kort hals, ca 180 cm lång. Enligt Lisbeth Palme var gärningsmannen mörk men inte på direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt, framskjutande hakparti och gav ett spänstigt och vältränat intryck. Om gärningsmannen var vältränad hur stämmer det med Christer Pettersson?

Det har varit 3 kommissioner kring Palmemordet och utredningar som man kan läsa på nätet där man beskriver kopplingarna inom högerextrema kretsar och poliser. Det måste ha varit besvärande för en poliskår när massiva indicier pekade mot ett fåtal vapenfixerade och Palme fientliga poliser som dyker upp i utredningens olika faser från mordnatten och framåt. Faktum är att vittnesmål har nonchalerats, konstigheter i utredningar som att dokument har förfalskats –

Andra vittnen som såg mordet, grandmannen och walkie-talkie män

Konstiga spår som man följde samtidigt som man inte undersökte vittnen fullt ut.

Två år efter mordet pekas Christer Pettersson ut av Lisbeth och Mårten Palme. Vid Mårten Palmes konfrontation är en av personerna som ställs upp en polis som Mårten känner igen. Mårten Palme säger att han hade en blå täckjacka som var halvlång. Säger att ha tror att han hade stålbågade glasögon
och det är möjligt att han associerade med en annan person och möjligt att han hade keps.

Vittnen utöver Lisbeth Palme: Björkman såg sällskapet och hörde 2 skott men avfärdades som berusad. Inge Morelius beskriver Dekorima mannenn med en stickad mössa liknande gökboet och parkasliknande rockjacka.

De två finska kvinnorna som kände igen en man från ett gym och stod vid Dekorima  någon minut innan mordet skrämdes att vara tysta och nämns inte heller i Hans Holmers memoarer. Vittnen som Ulla Strömbeck som såg 2 Walkie talkie män i gamla stan och vid Edenman kommisionen fick vilseledande uppgifter från Palmeåklagaren att det var SÄPO-män vilket det tydligen inte var.

Magnus Prim som såg en Walkie Talki man några minuter efter mordet 180 meter från mordplatsen avfärdas på felaktiga grunder av Hans Ölvebro som ”långt från mordplatsen” och med felaktig tidsuppgivelse. Edenman-kommissonen fick fel uppgifter av en åklagare att det skulle varit säkerhetspoliser vilket senare visade sig vara felaktigt.

I en intervju säger Holmér: ”Walkie Talkie män tyder på att det skulle förekomma en konspiration. Men man måste bestämma sig om det är proffs eller inte. Proffs skulle inte visa upp kommunikationsapparater så att vem som helst kan se det. Har de verkligen sett rätt? Man måste bestämma sig. Då är det inte proffs längre. Det ör samma sak när det gäller övervakningen av makarna Palme.”

Det är märkligt att man inte lyckats identifera walkie-talkie männen.

Stod militärer eller poliser bakom mordet?

Enligt KU förhör med Sten Heckscher dåvarande statssekreterare fanns det uppgifter hos SÄPO innan mordet på Palme som borde ha lett
till förstärkt skydd av Palme. En hemligstämplad SÄPO-utredning av Walter Kegö och Jan-Henrik Barrling pekar på att det är en krets av personer, snarare än en ensam person, som ligger bakom mordet på Palme.

Barrling har framfört att man på sovjetisk sida i förväg visste att det fanns planer på att mörda den svenske statsministern efter att ha buggat den sovjetiska diplomaten (KGG officeren Vladimir Nezjinskij) och i det fallet är det märkligt att sekretessen inte tas bort. Det finns också uppgifter om hur attentatet förbereddes, vilka som kan misstänkas ha hjälpt till och vad attentatsdagen internt kallades.

Grupperingar inom polisen

På senare tid har Leif GW Person sagt att han tror att det är poliser, militärer eller personer med säkerhetsförflutet som ligger bakom mordet. Flera år tidigare 1988 förkastade däremot GW underlaget för polisspåret som ”utomordentligt tunt” och ”konspirationsbygge” så det verkar som han och många med honom har bytt uppfattning på senare år även om han verkar irriterad på att andra än polisen lägger sig in i utredningsarbetet.

Basebollligan som grundades av Hans Holmér och  Stockholms försvarskytteförening var grupperingar inom polis och militär som lämnar många frågetecken. Många i skjutföreningen kom från baseboll ligan och där hittar man även personer som fick centrala positioner i utredningen.

För några år sedan kollade jag själv upp de poliser som blivit utpekade och en detalj var att en yngre tjej med samma efternamn som en av poliserna som figurerade hade en blogg. På en av hennes blogginlägg skrev hon att hennes föräldrar var den typen av människor som skulle kunna dölja en stor mörk hemlighet. Lite tunt att ta upp i en domstol men ändå någon dag kanske vi får veta sanningen?

Sydafrikaspåret

Den Sydafrikanska underrättelsetjänsten MI och överste Craig Williamson som var med i Sydafrikas dödsskvadroner. Enligt Sydafrikaspåret har han pekats ut som hjärnan bakom Palmemordetoch han stod bakom många av apartheid regimens illdåd. Enligt militära Sydafrikanska dokument samarbetade de med Uppsalagruppen.

Den svenska affärsmannnen Kent Ajland har bekostat en utredning om Sydafrikakopplingarna. Utedningen kallades för Deep Search och skrevs av två underrättelsemän General Tai Minaar och marinofficeren Ponnie van Puuren.  Utredningen beskrev fyra personer med kunskap och kapacitet att utföra dådet.

  • Phil Freeman, fd brittisk commando som jobbat för SA:s hemliga tjänster
  • Anthony White eventuell mördare
  • Eugene de Kock, sydafrikansk polisöverste
  • Roy Daryl Allen

En svensk som samarbetat med Craig Williamson var Bertil Wedin, och den numera avlidna författaren Stieg Larsson misstänkte Bertil Wedin hade agerat mellanhand i mordet och skickade ett PM till polisen om Wedin.

Ole Dammegård går igenom olika teorier

Ole Dammegård har spelat in 2 Youtube-seminarier och fyra vandringsfilmer på Youtube där han går igenom mordet i 3 delar där han visar på alla felaktigheter i utredningen.  Dammegård är mycket detaljrik och berättar om olika felaktigheter och spekulerar i olika teorier. Han är inne på konspirationsteorier och Sydafrika spåret.

Andra som nämns av Dammegård är Heine Hüman  som hade en villa i Björklinge (Enbärsgränd 15h) utanför Uppsala, västtysken Franz Esser som körde mordkommandot, Rian Stander,Mikael Vernon Townley från CIA och en ung norsk legosoldat Ole Christian Olstad som tidigare jobbat med Craig Williamson.

Från svenskt håll tror Dammegård att de fick stöd svensk polis (Södermalms piket 3230 full med baseballpoliserna) och Stay Behind rörelsen. Baseball-ligan var en beryktad och brutal polisstyrka som startades av Hans Holmér och de hade sina egna möten och skyttetavlor med Olof Palme! Bland de som fanns i piketen fanns Claes Djurfeldt, Ulf Helin hade begärt inre tjänst och satt i polisens ledningscentral och fördröjde larmet. Maria Degerman har också kopplas som baseball-polis enligt Dammegård.

Dammegård tror också att operationen leddes nerifrån. Det finns stora skyddsgångarna och skyddsrum som är säkerhetsklassade och går parallellt med Sveavägen längs med under Drottninggatan. Damnegårds ”Statskupp i slowmotion” ladda ner som pdf.

Sven Aner och privatspanare

Video med DN-journalisten Sven Anér som är privatspanare och går så långt i sina slutsatser att han pekar ut en fd polis från skjutföreningen och numera riksdagsledamot inom moderaterna som mördare. Sven Anérs har skrivit flera böcker i ämnet och jag antar att hans hypotes är baserat på att Dekorima-mannen där en finländsk man blev igenkänd av 2 personer dvs ”Anki” och ”Anneli” som när de pratade med honom och hade en walkie-talkie i ena handen och något i det andra handen och sa att han blev igenkänd på finska. Mannen har enligt Anér blivit igenkänd från ett gym i Upplands Väsby där han ägnade sig åt narkotikaspaning och förhöret med de två kvinnorna är hemligstämplat.

Dokumentär i Norra Magasinet om hur SÄPO hanterat uppgifterna och ett möte i Norrköping där polis har pratat om hur Olof Palme ska mördas. I dokumentären framgår att Palmespanarna inte haft tillgång till SÄPOs arkiv och att mycket talar för att Palmes telefon kan ha varit avlyssnad – vilket inte var fallet enligt SÄPO.

Andra ouppklarade mord

Palme mordet har många likheter med Kennedy-mordet och det finns mycket som talar för att främmande underrättelsetjänst kan vara inblandad. I Sverige var det flera andra ouppklarade mord under den här tidsepoken där underrättelsetjänster kan varit inblandande som krigsmaterialinspektör Carl-Fredrik Algernon, journalisten Cats Falck. Ett annat plötsligt dödsfall var när biträdande generalsekreteraren och socialdemokraten Bernt Carlsson som dog i Lockerbie-crashen när han samtidigt förhandlade kring Namibias självständighet från Sydafrika.

Det borde vara dags att släppa på alla sekretessbelagda uppgifterna kring Palmeutredningen!

Comments are closed.