SAAB affären: Kineserna, Ryssarna och den Svenska bilfabriken
november 4, 2011
Keynes mästarens återkomst
december 26, 2011

Varför har vi en självständig riksbank egentligen?

Det har sagt att den svenska riksbanken måste vara självständig eftersom  de ska kunna föra en självständig penning och valuta politik – jalla jalla. Snömoset handlar om att politikerna ska hålla sig ifrån valutapolitiken och riksbanken ska ha prisstabilitet som enda mål. Men vad händer egentligen med demokratin när den ekonomiska politiken bestäms av tjänstemän och slipsnissar istället för politiker?

Förarbetena kring en oberonde riksbank och mplen gjordes innan finanskrisen och hade de skrivits om idag skulle det se annorlunda ut. Hushållens skuldsättning (dvs bostadspriserna) verkar väga mer än inflationsmålet. Under senare år haroch skuldsättningen fått alltmer fokus och räntan har inte sänkts eftersom man är rädd att bostäderna ska tappa i värde – men hur har riksbanken fått det mandatet egentligen. Vem ansvarar när det inte finns några tydliga mål?

 

Självständig riksbank?
Politikerna överlåter ansvaret för det monetära systemet till riksbanken som i sin tur ska vara självständig är dogmen som förs. Sveriges valutapolitik bestäms av riksbankens direktion som sägs vara självständiga individer som utses av fullmäktige och så sitter de där under fem eller sex år och har rätt stora befogenheter enligt riksbankslagen. Riksbanken är en myndighet som står utanför politisk kontroll och som sköter all vår valuta politik och räntepolitik och som har en röd telefon till de andra centralbankscheferna. Vi har numera ett land som drivs av extrem monetarism.

Förrutom riksbanken finns det andra myndigheter som står utan politisk kontroll exempelvis Inspektionen för strategiska produkter som sysslar med vapenexport. Vi har FOI som sysslar med uppdragsfinansierad verksamhet och uttalar sig i politiska frågor om exempelvis Wikileaks. Som lök på laxen har vi riksgälden med moderaten Bo Lundgren i spetsen som förvaltar vår statsskuld och gör utspel om finanspolitik som Tobinskatten.

Samtidigt har vi en demokrati med ett gäng PR-politiker som driver agendan och till sin tjänst har ett gäng med knapptryckartjänst i Sveriges riksdag.

Vad innebär det att ett land ska ha marknadens förtroende? I Italien hade vi Berlusconi som var folkvald premiärminister men blev avsatt av en teknokrat med tunga meriter inom EU administrationen – Mario Monti som dessutom är internationell rådgivare åt Goldman & Sachs och en av de ledande inom Bilderberg gruppen och The Trilateral commision dvs grupper utan någon stark demokratisk förankring. Nu kommer nya förslag om ESM dit Sverige föreslås skicka in 100 miljarder kronor. Men vad är egentligen ESM – kolla den här videon om du inte greppat det!

En gemensam finanspolitik inom EU innebär att mer ekonomiska beslut flyttas från landsnivå till den centrala makten i Bryssel och utomparlamentariska grupper som Bilderbergarna och länder som Tyskland och Frankrike. Att länder som i sydeuropa och östeuropa behöver reformeras är de flesta överrens om men vem ska betala kalaset när Quantity easing program börjar gälla?

Borg har sagt att Sverige kommer stödja IMF med 100 miljarder. Vad kommer hända med de ekonomiska avtalen när de politiska ledarna tappar sin position. Att spara pengar är inte direkt en valvinnare och paradoxen är att en politiker kan bli populär i sitt hemland om han eller hon kan finansiera projekt med andra länders pengar.

Politiken har reducerats att handla om vilken equilibriumpunkt som statsfinanserna ska befinna sig på Ifall man ser på olika länders nyckeltal och konkurrenskraft går det att pressa länderna och dess individer till träldom med låga löner. Arbetarna ska jobba mer och till lägre lön för att inte dra på sig något budgetunderskott. Samtidigt som landet i väster trycker pengar obehindrat till storföretag och storbanker.

Allt mer politiskt ansvar överlåts till IMF som i sin tur kan sätta tryck på regeringarna. Ungern pressades häromdagen av IMF, och den finska Euro fanatikern Olli Rehn, med motivet att Ungern inte kunnat ”garantera självständigheten” för sin centralbank. Demokratiska krafter fick alltså ge vika gentemot IMF:s krav – stödpaketet till Ungern avbröts.

I den senaste utredningen från IMF anser organisationen att den svenska Finansinspektionen borde ha en självständigare roll. Alltså en inspektion av finansmarknaden som ska kontrollera bankerna ska ligga utanför riksdagens kontroll. Det räcker alltså inte med att valutapolitiken ligger utanför det demokratiska systemet utan även kontrollsystemet. Swedbanks VD Annika Falkengren,vd för SEB, anser att EU måste centralisera sin finanspolitik och ha en gemensam finansminister.  Vi flyttar alltså ut ännu mer makt från Sverige. – Ja, jag tror att det behövs någon som håller i taktpinnen och samordnar länderna säger Falkengren. Samtidigt bör man komma ihåg att inom eurozonen är det privatbankerna som hanterar länders skulder. När skulderna ökar minskar värdet på bankernas tillgångar och därför är åtstramning ingen vidare modell något som post-Keynsianen Robert Skidelsky har skrivit om.

Finansinspektionen ska vara självständig mot den svenska regeringen och riksdagen, en organisation som av många anklagas för att vara styrd av amerikanska intressen. IMF:s rapporter skrivs av jurister och höjdpunkten i deras tankeverksamhet var kanske när organisationen 2007 skrev en rapport om Grekland där landets ekonomi beskrevs med positiva ordalag.

Från finskt håll har det argumenterats att man ska ha inflytande i proportion till sitt lands kreditvärde vilket skulle vara bra för Finkolingarna. Att få inflytande i relation till ekonomi påminner om den graderade röstsedeln i början på 1900-talet som medförde politisk makt beroende på personers ekonomi. Det har tom diskuterats om att länder som inte sköter sin ekonomi skulle förlora sin röst i EU.

Grekland behöver en demokrati
Vad händer i Grekland när en tysk kommissionär ska bestämma? En folkomröstning viftades snabbt bort eftersom landet behövde pengar. Vad kommer hända med ländernas självständighet och demokrati när det kommer krav från Bryssel eller en Europeisk centralbank som definitivt inte tillsatts på demokratiska grunder?

Vad Europa önskar mest av allt är en sedelpress liknande USA:s där man slipper betala för politiska beslut. Underskotten går inte att trolla bort om man inte är en stormakt som kan kontrollera IMF – det ges olika spelregler hur länderna kan få tillgång till sedelpressen. Tyvärr kan man glömma styrkan i euron så  länge som råvaror som olja och ädel metaller sätts i dollar och de politiska internationella organisationerna inte fungerar.

Vad händer när vi får toppstyrda företrädare? Trenden är tydlig inom stora organisationer där ledarna inte bör överglänsa de nationella ledarna. Följden blir att vi får lättviktiga marionetter som Bang Ki Moon, Herman von Rompuy och Catherine Ashton. Personer som aldrig lär förändra världen. Är det någon i Sverige som vet vad FN:s generalsekreterare, Europiska rådets ordförande eller Europas taleskvinna tycker om någonting i världen?

Världen behöver en demokrati som bygger på transparans. Hellre fattig i ett demokratiskt samhälle än rik i en ekonomisk dikatur – eller som Ernst Wigfors uttryckte det. Fattigdom kan bara accepteras om den delas lika.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.