maj 2, 2010

Ett ord jag saknar i svenska språket

Vad är ditt legacy egentligen?