EU provet – för den som vill bli en EU byråkrat
februari 13, 2013
Socialdemokraterna behöver tänka om kring småföretagen!
april 5, 2013

Piratpartiet hotat av rättighetsalliansen

Idag protesterade jag på medborgarplatsen till stöd mot att Piratpartiets styrelseledamöter blivit hotade med viten av upphovsrättsmaffian numera under namnet rättighetsalliansen (dvs gamla antipiratbyrån). För min del protesterar jag gärna för yttrandefriheten och mot ett idiotiskt och begränsat Internet där juridiken får styra över teknisk utveckling.

Vad som gör situationen obehaglig för Piratpartisterna är de tidigare rättegångar som rört Piratebay haft karaktären av Kalle Anka domslut och rättsröta vilket man kan skönja i den nya filmen TPB AFK. Filmen släpptes tidigare den här månaden och man kan se den gratis på Youtube. Det politiska trycket att Sverige skulle drabbas av amerikanska handelshinder innebar i princip att rättegången var bestämd på förhand.

Strategin från upphovslobbyn har varit att juridiskt hota människor på det personliga planet och därför använder de civilrättsliga mål där de anklagade tvingas betala advokatkostnader. Eftersom lobbyn anlitar dyra advokater blir kostnaderna höga för förlorande part. Med tanke på tidigare domslut kring TPB så är det mycket stor osäkerhet kring utgången av framtida civilrättsliga rättegångar  – även om åtminstone 2 företrädare (Christian Engström och Amelia Andersdotter) i Piratpartiet har diplomatisk immunitet i kraft som EU-parlamentariker.

I ett långsiktigt perspektiv kommer upphovsrätten att behöva reformeras och det finns idag bolag sk patenttroll som lever på att köpa upp patent och stämma andra företag som gör intrång och egentligen bidrar de inte med att producera något värdeskapande.

Det ligger i tiden att Piratpartiets frontmän Christian Engström och Rick Falkvinges kommer ut med en ny broschyr ”En reformerad upphovsrätt”. Piratrörelsen har medvind och finns numera i 61 länder och idéerna har numera fått stöd från de gröna grupperna inom Europaparlamentet. Den italienska missnöjespolitikern Beppo Grillo har framfört stöd till Piratrörelsen och levererar budskap om transparens. På sikt kommer flera politiska grupperingar ställa sig bakom en reformering av upphovsrätten om vi som medborgare inte ska tappa förtroendet för våra folkvalda.Förra veckan när jag var i Bryssel läste jag tidningen ”New Europe” i hotelllobbyn och jag blev glad att de hade publicerat en artikel om transparensen och möjligheten att reformera Europa författad av Piratpartiets Europa parlamentariker Engström.

Märkligt är att traditionella media inte publicerar artiklar att företrädare för ett svenskt demokratiskt parti får hotbrev för att de hostar Piratebay…märkligt och tragiskt…Ungefär lika tragiskt som att styrelseledamöterna i Vattenfall inte ställs som ansvariga i en domstol trots att VD:n försnillade 90 miljarder av våra skattepengar på Nuon för att sedan börja som VD på Nuon…Det är ett tecken att vi lever i lobbygrupper och storföretags tidevarv!

1 Comment

  1. […] den här  striden, om du med vinna menar att PP inte tar strid i domstol, men vad gäller kriget i sin helhet står ni i kvicksand. Du vet där varje rörelse förvärrar situationen […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.