Grekerna köper mer militärutrustning….
oktober 5, 2011
100 miljarder samlag per år
oktober 8, 2011

Offentliga sektorns skuld i procent av BNP: PIIGS jämfört med Sverige

Hittade ett kul litet Google verktyg Public Data Explorer där man kunde se grafer på den offentliga statsskulden i procent av BNP.

I bilden valde jag PIIGS länderna och Sverige men tyvärr gick det bara att få  fram siffror till 2010. Det är ett tydligt trendskifte med PIIGS-länderna  från 2007-2008 , vilket kan ha ett samband med finanskrisen 2008. Grekland har en överlägsen offentlig andel skuld i procent av BNP med 143%, följd av Italien med 119%, tredje land är Belgien med 96,8 , Irland 96,2, Portugal 93%. Därefter kommer de stora länderna skuldberg med Tyskland på 83,2%, Frankrike 81,7% och England 80%. Det är klart flera länder som har problem i Europa. Dr Doom går så långt att han ställer sig frågan  på Twitter angående PIIGS länderna om FraBe eller BeFra kan bli nästa förkortning.

Under efterkrigstiden var socialistlandet Sverige känt för sin offentliga sektor. Den offentliga sektorn har successivt monterats ner och offentliga sektorns skuld i procent av BNP var 2010 lägre än vad Norge redovisade och betydligt lägre än EU genomsnittet. Sveriges trend kring vår offentliga sektor har sedan 1995 varit stadigt sjunkande och med tanke på att vi har både haft socialdemokratiska och borgerliga regeringar tyder det på att politiken att få ner offentliga sektorn i storlek inte har skiftat speciellt mycket oavsett vilket block som haft makten.

Om jag tar mig friheten att extrapolera trenderna så har Sverige gjort sig av med sin offentliga sektor inom sådär 50 år. Medelhavsländerna kommer ha en imponerande offentlig sektor. Och om Irland gudbevars fortsätter i samma takt som de haft under senare år lär den gröna ön svälja rätt mycket av hela världens samlade BNP….Det lär inte hjälpa speciellt mycket att höga medlemsavgiften till EU i norra Europa för att fördela om resurserna.

1 Comment

  1. Göran Benedicks skriver:

    Du måste väl skilja på statsskuld och offentlig skuld. I den senare inräknas ju även kommuner och landsting. De ca 40%, är ju statens skuld på 1.000 miljarder. Kommuner och landsting har väl en skuld runt 400 miljarder?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *