Böcker jag ska läsa till sommaren…
januari 19, 2010
Thomas Gray – The poetical works of Thomas Gray
mars 21, 2010

Almanack för alla 1900 – föregångaren till Liftarens guide….

En fantastisk liten bok är almanack för alla utgiven av Nordstedt. Jag har ett gäng från 1900-1910. Och om man läser ano 1900 några år innan min mormor föddes så är det tydligt hur mycket samhället förändras på hundra år.

Boken är en guldgruva av kuriosa och statistik. Bokens betydelse som folkbildare kan nog inte underskattas i hemmen där de ofta lästes om och om igen som en föregångare till Hobbex-katalogen.

Redan almanackans första sida visas svenska unionsflaggan och det fanns olika officiella flaggor för handelsflagga, örlogsflagga, flagga för statens byggnader och postförande privata fartygs flaggor!

Vad som intressera mig är att det står:

Detta år är enligt kalendern:
Det 7408:e året efter världens skapelse men 5660:e enligt judarnas räkning.

Gissningsvis har någon bibelkunnig suttit och räknat från bibeln och Adams släktled för att komma fram till denna siffra.

I almanackan finns stater och kartor som beskriver Abessinien, Himalajstaterna, Oranjefristaten, Sahara. Andra viktiga saker i kalendern är Europas regerande furstehus och där nämns mängder av furstar som kungen av Sverige och Norge, Kejsar Vilhelm II kung av preussen, Franz Josef I Kejsare i Österrike, Tsar Nikolaus II storfurste av Finland och själfvhärskare över alla ryssar…

I de olika departementen är de flesta från adelskalendern med titlar som friherre och Grefve. Där nämns statsrådet friherre Bildt, greve Wachtmeister som är chef ör finansdepartementet, grefve Douglas, Palmstierna, Boström, Hammarskjöld, af Ugglas, Lewenhaupt, Douglas, ….Känns namnen igen?

Dyster utsikt för världsaltet

Det finns också en längre artikel av Nils Ekholm med titeln ”Värmet och rörelsen i världsaltet samt deras växelverkan vid världarnas uppkomst, utveckling och undergång”.
Artikeln handlar om tillvarons stora gåta. Enligt Ekholm var Emanuel Swedenborg i sitt arbete ”Principia rerum naturalium” (De naturliga tingens principer) tryckt 1734 den förste som beskrev läran att solen och att planeterna bildats ur ett kaos eller urtöcken, som så småningom drog ihop sig. Enligt Swedenborg bildades alla planeterna ur en enda ring och han ansåg att magnetiska krafter jämte centrifugalkraften omformade kaos. Låter lite som big-bang teorin.

I samma artikel beskrivs också Laplace-Helmholtz nebulosa teorin och en härledd sats upptäckt av Sadi Carnot och uvecklats av Helmholtz mfl. Det är den s.k teorin om energins fortgående förskingring och försämring i världsalltet som beskriver att alt energiförråd kommer att övergå i värme och allt värme vara temperaturjämvikt. Enligt denna teorin är världsalltet från den stunden dömt till evig vila. Tråkigt att höra att allt ska dö. Hoppas att nyare forskning har kommit till andra slutsatser än det som presenterades för hundra år sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *