stresstest

Jaha då är stresstesterna från de Europeiska bankerna släppta. Totalt är det 91 banker som har testats. Åtta banker hade under kapitaltäckningskrav på 5% CT1R över tvåårigt tidsperspektiv,med en total CT1 brist på EUR 2.5 miljarder. Det rör sig om […]

Stresstester och fastighetsbubblan i Sverige

Det är lärorikt att läsa CEBS (Committee of European Banking Supervisors) utredning kring stresstesterna för bankerna. I testet utför de för varje specifikt land två olika makroekonomiska scenarier för fastighetsmarknaden. Ett mer normalt läge och ett läge med lite rödare siffror.