Sveriges populäraste politiska webbplats

Slaget på Internet med de politiska bloggarna…. Jag la några minuter på att kolla upp vilka politiska partier som hade flest backlinks och domäner som pekade mot dem idag och under den senaste månaden. Det handlar alltså om våra politiska partiers länkbyggen som kan ge en indikation kring hur opinionsfrågor går.Traditionell brukar man mäta en…

Johan Norberg och den journalistiska etiken

Och så har den annars tänkvärda Johan Norberg skrivit en krönika i Metro kring Globaliseringen. I tidningen Metro hyllar Norberg en bok från tankekedjan Timbro som han skrivit ett kapitel i. Alltså han rekommenderar att läsa sig själv och tankekedjan han jobbar i lagom till Göteborgskravallerna. Det  är tragiskt att en tidning som Metro släpper fram…