IMAG0081

Nordeas lönsamhetskrav

Nordea sparkar 2000 av personalen…Hmm är budskapet till finansministern att man inte tycker om ökade kapital krav och Basel III regler…eller handlar det om att Nordea vill ha högre lönsamhet? De bästa bankerna ska enligt en artikel i SvD ha avkastning på eget kapital på 15% men Björn Wahlroos som är styrelseordförande i Nordea brukar…

Bankernas stresstester

Jaha då är stresstesterna från de Europeiska bankerna släppta. Totalt är det 91 banker som har testats. Åtta banker hade under kapitaltäckningskrav på 5% CT1R över tvåårigt tidsperspektiv,med en total CT1 brist på EUR 2.5 miljarder. Det rör sig om fem spanska banker, två grekiska banker och en bank från Tyskland. Sexton banker visar en CT1R på mellan 5% och 6% vilket är mindre bra. Däremot skriver man inte någonstans vilka…

Stresstester och fastighetsbubblan i Sverige

Det är lärorikt att läsa CEBS (Committee of European Banking Supervisors) utredning kring stresstesterna för bankerna. I testet utför de för varje specifikt land två olika makroekonomiska scenarier för fastighetsmarknaden. Ett mer normalt läge och ett läge med lite rödare siffror.