Banker

Om banker, banksters och bankväsendet

Bankpaniken den 22:a augusti 1907

Jag läser boken Sanningen om Ivar Kreuger och hittade en intressant artikel i den sista bilagan som handlar om kurs manipulation i den högre skolan som jag aldrig hört om tidigare. Börskrisen […]

Den nya bankakuten i Europa

Bankerna ska ha kapitaltäckningskrav på 9% och skapa kapitalbuffertar mot statsskulder och totalt ska det finnas kapital buffert på 106 447 miljoner euro och Sveriges andel är 1 359 miljoner […]

Washington och IMF tycker till om Sverige

Ja då har en grup beslutsfattare i Washington dvs IMF (Internationella Valuta Fonden) tyckt till om den svenska ekonomin. IMF har skrivit en rätt flummig rapport som sägs avgöra hur bra vi är enligt bankregelverket dvs Basel III reglerna.

Nordeas lönsamhetskrav

Nordea sparkar 2000 av personalen…Hmm är budskapet till finansministern att man inte tycker om ökade kapital krav och Basel III regler…eller handlar det om att Nordea vill ha högre lönsamhet? […]