Tidningar och magasin
Tidningar och nyhetskällor på Internet
januari 10, 2017
Kennedymordet – om mordet på JFK
mars 12, 2017
Tiden

Filosofen och nobelpristagaren Bertrands Russels fick frågan vad han skulle vilja säga till mänsklighetens ättlingar om 1000 år?
Han hade 2 mäktiga budskap till framtida generationer.

Comments are closed.